• باب و جامعهء بابی ایران  1844 - 1850

باب و جامعهء بابی ایران 1844 - 1850

The Bab and the Babi Community of Iran 1844-1850.
جدیدترین کتاب در مورد حضرت باب با ویراستاری پروفسور فریدون وهمن

این کتاب از ده فصل تشکیل شده که هر یک توسط یک پژوهشگر متخصص در آن زمینه نوشته شده است به دو دلیل هرچه در اهمیت این کار منحصر به فرد بگوییم اغرار نکرده ایم اولین دلیل این که این یک یادبود ادای احترام از .جانب نسل ما به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب میباشد و دلیل دوم بدلیل محتوای اصیل و داستان گونه این کتاب در مورد حضرت باب و جامعه بابي ایران میباشد این کتاب ظهور یک د ین جدید وتعلیمات بنیادین آن در قرن نوزدهم در کشور ایران مي باشد که به تدریج با شور و حرارت و از جان باختگي هواخواهان آن در جامعه ایران نفوذ نمود. علیرغم بیشتر از یک و نیم قرن خشونت و آزار و اذیت .این مذهب نه تنها به بقای خود ادامه داد بلکه تحول نمود و به...Show More

جدیدترین کتاب در مورد حضرت باب با ویراستاری پروفسور فریدون وهمن

این کتاب از ده فصل تشکیل شده که هر یک توسط یک پژوهشگر متخصص در آن زمینه نوشته شده است به دو دلیل هرچه در اهمیت این کار منحصر به فرد بگوییم اغرار نکرده ایم اولین دلیل این که این یک یادبود ادای احترام از .جانب نسل ما به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب میباشد و دلیل دوم بدلیل محتوای اصیل و داستان گونه این کتاب در مورد حضرت باب و جامعه بابي ایران میباشد این کتاب ظهور یک د ین جدید وتعلیمات بنیادین آن در قرن نوزدهم در کشور ایران مي باشد که به تدریج با شور و حرارت و از جان باختگي هواخواهان آن در جامعه ایران نفوذ نمود. علیرغم بیشتر از یک و نیم قرن خشونت و آزار و اذیت .این مذهب نه تنها به بقای خود ادامه داد بلکه تحول نمود و به بیرون از مرزهای ایران با نام دیانت بهایی نفوذ کرد

£26.00
Item added. View Cart
Dispatch time is generally 3-4 working days
Please allow 10 working days for shipping within the UK
  • Format: hardcover book | 500 pages
  • Dimensions: 165 x 240 x 40 mm | 916 g
  • Language: Persian
  • SKU: FAR-SCH-K.0165