• أز تهران تا عكا - بابيان و بهائيان در أسناد دوران قاجار

أز تهران تا عكا - بابيان و بهائيان در أسناد دوران قاجار

From Tehran to Akka

أز تهران تا عكا - بابيان و بهائيان در أسناد دوران قاجار - عباس أمانت ، فريدون وهمن

این کتاب شامل بخشی از تاریخ دوران اولیّه‌ی نهضت بابی و بهائی بر اساس هفتاد و یک سند دولتی دوران قاجاریه تدوین شده که بخش زیادی از این سندها برای نخستین بار منتشر می‌شوند

أز تهران تا عكا - بابيان و بهائيان در أسناد دوران قاجار - عباس أمانت ، فريدون وهمن

این کتاب شامل بخشی از تاریخ دوران اولیّه‌ی نهضت بابی و بهائی بر اساس هفتاد و یک سند دولتی دوران قاجاریه تدوین شده که بخش زیادی از این سندها برای نخستین بار منتشر می‌شوند

£28.00
Item added. View Cart
Dispatch time is generally 3-4 working days
Please allow 10 working days for shipping within the UK
  • Format: hardcover book | 544 pages
  • Dimensions: 165 x 225 x 45 mm | 925 g
  • Language: Persian
  • SKU: FAR-SCH-K.0235